เกี่ยวกับ Emen8

โพสต์นี้ยังหาดูได้ที่

Emen8 เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2017 โครงการนี้เป็นความริเริ่มด้านสุขภาพและสุขภาวะทางเพศทางออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญที่สุดของออสเตรเลียสำหรับผู้ชายเกย์ ไบเซ็กชวล และชายอื่น ๆ ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน โครงการนี้มีตัวตนอยู่บนสื่อออนไลน์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ Emen8.com.au และ Facebook

Emen8 ผลิตโดยผู้ชายเกย์ เราตระหนักดีว่าชีวิตของผู้ชายเกย์และไบเซ็กชวลมีความหลากหลาย ประสบการณ์ของเรากว้างไกล และสุขภาวะไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีเพศสัมพันธ์ของเราเท่านั้น แต่เกี่ยวกับเพื่อน คู่รัก ครอบครัว เครือข่าย ชุมชน แรงบันดาลใจ ความสนใจ และวิถีชีวิตของเรา นั่นคือเหตุผลที่เนื้อหาของ Emen8 ครอบคลุมทั้งข่าวสาร ความบันเทิง การเดินทาง กิจกรรมในชุมชน วัฒนธรรม เพศ และสุขภาวะ

เมื่อพูดถึงเรื่องเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ เราชอบทุกเรื่องเลย! เราตระหนักดีว่า การจำแนกขอบเขตของการแสดงออกทางเพศของผู้ชายเกย์และไบเซ็กชวลนั้นอยู่ในเชิงลึก หลากหลายมิติ และกว้างไกล! พวกเรามีความคิดในเชิงบวกต่อเรื่องเพศและเราพยายามที่จะสะท้อนวิถีชีวิตของเราตามบริบทในปัจจุบัน

Emen8 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแรงผลักดันไปสู่การทำความดี  นำเสนอเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ Emen8 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของเครือรัฐ (Commonwealth Department of Health)

คุณสามารถมีส่วนร่วมได้!

คุณคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นรับรู้และมีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างในระดับประเทศ ทำไมไม่ติดต่อเราล่ะ? คุณสามารถเขียนบทความ ทำหนังสั้น ถ่ายรูปที่มีคุณภาพ หรือแม้แต่ส่งไฟล์เสียงมาให้เรา ใช้โอกาสนี้ในการมีส่วนร่วมและแบ่งปันสิ่งที่สำคัญต่อคุณ เพื่อน คู่รัก และชุมชนของคุณ

องค์กรที่ให้การสนับสนุน

Thorne Harbour Health

Thorne Harbour Health เป็นหนึ่งในองค์กรที่บริหารงานโดยชุมชน LGBTI ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย โดยให้บริการและสนับสนุนสุขภาวะของชุมชน LGBTI และผู้ที่ติดเชื้อ HIV

ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำการตอบสนองของชุมชนต่อเชื้อ HIV และโรคเอดส์

ทุกวันนี้ Thorne Harbour Health ยังคงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงดังกล่าวด้วยการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลต่อเพศสภาพ เพศ และชุมชนของเราที่มีความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งรวมถึงสุขภาพทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว สุขภาพจิต การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด และสุขภาพของคนข้ามเพศ

ค้นหาเพิ่มเติม

ACON

ACON เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของชุมชน การไม่กีดกัน และการตอบสนองต่อการติดเชื้อ HIV สำหรับผู้คนที่มีความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศและทุกเพศสภาพ

ACON ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้คนในชุมชนของเรามีชีวิตที่มีสุขภาพดีที่สุด

ค้นหาเพิ่มเติม