ข้อกำหนดการใช้งาน

โพสต์นี้ยังหาดูได้ที่

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. คุณจะเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของ Emen8 (ซึ่งรวมถึงเครื่องมือออนไลน์แบบโต้ตอบทุกรูปแบบ โดยยังรวมถึงเครื่องมือแบบโต้ตอบใด ๆ ในอนาคตของ Emen8 ด้วย)

2. แพลตฟอร์มออนไลน์นี้ดำเนินการโดย ACON และ Thorne Harbour Health ต่อไปนี้จะเรียกว่า ACON & Thorne Harbour Health หรือทีมงาน ‘The ACON & Thorne Harbour Health Team’ สำหรับส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ พร้อมกับแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ จะควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง ACON & Thorne Harbour Health และบุคคลใด ๆ ที่อยู่ใต้ข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม หรือส่งเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ ด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือโพสต์เนื้อหา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ

3. เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องพิจารณาว่าเนื้อหาที่คุณส่งมานั้นเหมาะสำหรับการตีพิมพ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่ง (รวมถึงชื่อผู้ใช้ของคุณ) จะไม่

  • ทำให้ใครก็ตามต้องอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นการก่อกวน ล่วงละเมิด ข่มขู่หรือขัดใจผู้อื่น รวมถึงผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ และสมาชิกของทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team
  • แสดงภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพลามกอนาจาร หรือให้คำสั่งให้ก่ออาชญากรรม
  • มีเพลง บทกวี โลโก้ เครื่องหมายการค้า วิดีโอ รูปภาพ ภาพถ่าย หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ (หรือที่คุณไม่มีใบอนุญาตให้ใช้)
  • หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การทำเช่นนี้อาจทำให้คุณถูกระงับการใช้งานโดยทันทีและอย่างถาวร ที่อยู่ IP (คอมพิวเตอร์) ของโพสต์ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เพื่อช่วยในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้

4. ทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาที่มีการส่งมายังแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team อาจปฏิเสธเนื้อหาที่คุณส่งมาหรือลบเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และหากจำเป็นจะแนะนำให้คุณไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทางปฏิบัตินั้น

แม้ว่าทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team จะพยายามลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยเร็วที่สุดแล้ว แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบทุกข้อความ ดังนั้น คุณยอมรับทราบว่าโพสต์ทั้งหมดที่กระทำบนแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้เป็นการแสดงมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่ใช่ของทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team (ยกเว้นการโพสต์โดยทีมงาน) และด้วยเหตุนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อโพสต์เหล่านั้น คุณยอมรับว่าทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team มีสิทธิ์ลบ แก้ไข ย้ายหรือปิดหัวข้อใด ๆ ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร

5. ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ คุณตกลงให้ข้อมูลทุกอย่างที่คุณป้อนในข้างต้นมีการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมจากคุณก็ตาม ทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความพยายามในการโจรกรรมใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายด้วยเหตุจากข้อมูลได้ ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนไว้ข้างต้น ข้อมูลพวกนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ไปเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมของคุณเท่านั้น ที่อยู่อีเมลนี้ใช้สำหรับการยืนยันรายละเอียดการลงทะเบียนและรหัสผ่านเท่านั้น (และสำหรับการส่งรหัสผ่านใหม่ หากคุณลืมรหัสผ่านปัจจุบัน)

6. ในสถานการณ์ที่คับขันเท่านั้น ทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team อาจต้องแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐหรือชุมชน หากเห็นว่าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายหรืออาจมีอันตรายที่จะเกิดกับตัวคุณหรือผู้อื่น คุณอนุญาตให้เราร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. โดยไม่มีข้อจำกัดตามข้อความข้างต้น ทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team อาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรหรือจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และหลักปฏิบัติทางอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงการนำเนื้อหาบางอย่างออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ (รวมถึงเนื้อหาที่คุณส่งมา) การกรองเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ หรือการจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดและไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

8. หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือเราสงสัยว่าคุณได้ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติเช่นนั้น) ทีมงาน The ACON & Thorne Harbour Health Team ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

9. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้ทุกคนที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์มีแรงจูงใจที่ชอบธรรมในการเป็นสมาชิก ในกรณีเหล่านี้ เราจะพยายามตรวจหาสถานการณ์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดและดำเนินการตามขั้นตอน แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น