เชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โพสต์นี้ยังหาดูได้ที่

เชื้อ HIV

โรคซิฟิลิส

โรคติดเชื้อ HPV (โรคหูดหรือหูดหงอนไก่)

โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา เจนนิทัลเลียม (MGen / MG)

โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา

โรคฝีมะม่วง (LGV)

โรคหนองใน

โรคหนองในเทียม

โรคเริม (HSV)

โรคไวรัสตับอักเสบซี

โรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบเอ