ยาเพร็พ PrEP

updated 1 ปี ago in การป้องกันเชื้อ HIV

โพสต์นี้ยังหาดูได้ที่

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และช่วยหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ HIV และข่าวดีคือ มีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันหรือใช้ตัวเลือกร่วมกันได้ เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ การมีเพศสัมพันธ์ในแบบที่คุณชอบ และตรวจสอบสถานะ HIV ของคุณเป็นประจำ กลยุทธ์การป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่ดีที่สุดของคุณ คือ กลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เป็นประจำและถูกต้อง

ยา PrEP คืออะไร?

ยา PrEP ย่อมาจาก pre-exposure prophylaxis (ยาต้านไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ) เป็นยาเม็ดที่เป็นการรวมกันของยาต้านเชื้อ HIV สองชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันคุณจากการติดเชื้อ HIV ได้ การใช้ยา PrEP เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโปรแกรมสุขภาพทางเพศ ซึ่งกระทำโดยการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และการไปพบแพทย์ทุก ๆ สามเดือน

ยา PrEP ทำงานอย่างไร?

ยา PrEP ทำงานโดยให้การป้องกันเชื้อ HIV ในระดับเซลล์ภายในร่างกายของคุณ ซึ่งหยุดเชื้อไวรัสไม่ให้เริ่มก่อตัวจนเกิดการติดเชื้อ หากคุณได้สัมผัสเชื้อมา

ยา PrEP ให้การป้องกันประเภทใดบ้าง?

เมื่อใช้อย่างถูกต้อง ยา PrEP ให้การป้องกันเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูง ยา PrEP ไม่ได้เป็นยาที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น

ฉันจะใช้ยา PrEP อย่างไร?

ในขณะนี้ มีวิธีการใช้ยา PrEP ที่ได้รับการรับรองอยู่ 3 วิธี ทุกวิธีเกี่ยวข้องกับการกินเม็ดยา PrEP ชนิดเดียวกัน แต่ใช้รูปแบบการกินยาที่แตกต่างกันออกไป เมื่อใช้อย่างถูกวิธี ทุกทางเลือกของรูปแบบการกินยาให้การป้องกันเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่า ๆ กัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับทางเลือกวิธีการใช้ยา PrEP ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ยา PrEP แบบใช้ทุกวัน (Daily PrEP)

ยา PrEP แบบใช้ทุกวันทำได้โดยการกินยาเพียงวันละหนึ่งเม็ดเพื่อการป้องกันเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง ยา PrEP แบบใช้ทุกวันเหมาะสำหรับผู้ชายที่ไม่ได้ติดเชื้อ HIV ส่วนใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน

หากคุณเป็นผู้ชายตรงเพศ (cisgender man) ในการเริ่มกินยา PrEP แบบใช้ทุกวัน ให้กินยา PrEP สองเม็ดพร้อมกัน (สองเท่าของขนาดยาปกติ (double dose)) ระหว่าง 2 – 24 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นให้กินยา PrEP อย่างต่อเนื่องวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน หากต้องการหยุดยา ให้กินยาวันละหนึ่งเม็ดเป็นเวลาสองวันหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

หากคุณเป็นผู้ชายข้ามเพศ (trans man) เริ่มกินยา PrEP แบบใช้ทุกวัน โดยกินยา PrEP หนึ่งเม็ดทุกวันเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นให้กินยา PrEP อย่างต่อเนื่องวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน หากต้องการหยุดยา ให้กินยาวันละหนึ่งเม็ดเป็นเวลา 28 วันหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

ยา PrEP แบบใช้เป็นครั้งคราว (Periodic PrEP)

ยา PrEP แบบใช้เป็นครั้งคราว คล้ายกับยา PrEP แบบใช้ทุกวัน แต่กินในช่วงเวลาเฉพาะ (เช่น เป็นเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์ในช่วงเทศกาลหรือในวันหยุด)

ยา PrEP แบบใช้เป็นครั้งคราวเหมาะสำหรับผู้ชายที่ไม่ได้ติดเชื้อ HIV ส่วนใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน

หากคุณเป็นผู้ชายตรงเพศ (cisgender man) ในการเริ่มกินยา PrEP แบบใช้เป็นครั้งคราว ให้กินยา PrEP สองเม็ดพร้อมกัน (สองเท่าของขนาดยาปกติ (double dose)) อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และอย่างมาก 24 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นให้กินยา PrEP หนึ่งเม็ดทุก ๆ 24 ชั่วโมงหลังจากการกินยาโดสแรก ซึ่งเป็นการกินแบบ double dose ไปแล้ว การหยุดยา PrEP แบบใช้เป็นครั้งคราว ทำได้อย่างปลอดภัยโดยให้กินยาวันละหนึ่งเม็ดเป็นเวลาสองวันหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

หากคุณเป็นผู้ชายข้ามเพศ (trans man) เริ่มกินยา PrEP แบบใช้เป็นครั้งคราว โดยกินยา PrEP หนึ่งเม็ดทุกวันเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นให้กินยา PrEP อย่างต่อเนื่อง หนึ่งเม็ดทุก ๆ 24 ชั่วโมง การหยุดยา PrEP แบบใช้เป็นครั้งคราว ทำได้อย่างปลอดภัยโดยให้กินยาวันละหนึ่งเม็ดเป็นเวลา 28 วันหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

ยา PrEP ตามความต้องการ (On-demand PrEP)

ยา PrEP ตามความต้องการคือการป้องกันเชื้อ HIV ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งมักจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบครั้งเดียว ยา PrEP ตามความต้องการ ประกอบด้วยการกินยาสามโดส โดยกินในเวลาที่กำหนด

 1. กินยาสองเม็ดพร้อมกัน (สองเท่าของขนาดยาปกติ (double dose)) ในระหว่าง 2 – 24 ชั่วโมงก่อนจะมีเพศสัมพันธ์
 2. กินยาหนึ่งเม็ด 24 ชั่วโมงหลังจากการกินยาโดสแรก ซึ่งเป็นการกินแบบ double dose ไปแล้ว
 3. กินยาหนึ่งเม็ด 24 ชั่วโมงหลังจากการกินยาโดสที่สองหนึ่งเม็ดไปแล้ว

ยา PrEP ตามความต้องการเหมาะกับคุณ หากคุณเป็น ผู้ชายตรงเพศ (cisgender man) ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันและ

 • คุณต้องการใช้ยา PrEP ตามความต้องการแทนทางเลือกวิธีการใช้ยา PrEP แบบอื่น
 • คุณมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์
 • คุณสามารถวางแผนหรือชะลอการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างน้อยสองชั่วโมง
 • คุณไม่ได้เป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง

หากคุณเป็นผู้ชายข้ามเพศ (trans man) ยา PrEP ตามความต้องการไม่เหมาะกับคุณ เนื่องจากยาไม่มีการป้องกันที่เพียงพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือรูด้านหน้า ให้พิจารณาทางเลือกอื่นของการใช้ยา PrEP หรือกลยุทธ์การป้องกันเชื้อ HIV วิธีอื่น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยา PrEP ตามความต้องการ – วิธีป้องกันเชื้อ HIV ที่ทรงพลังเมื่อคุณตัดสินใจเลือกใช้

ฉันจะขอรับยา PrEP ได้อย่างไร?

คุณจะต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์หรือหน่วยบริการด้านสุขภาพทางเพศเพื่อขอรับยา PrEP คุณจำเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ทุกสามเดือนเพื่อขอรับใบสั่งจ่ายยา

ยา PrEP มีอยู่ในโครงการสิทธิประโยชน์ทางเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Benefits Scheme – PBS) ซึ่งหมายความว่าโครงการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและมีส่วนลดให้แก่คนที่มีสิทธิ์ใน Medicare

หากคุณไม่มีสิทธิ์ในเมดิแคร์ คุณสามารถนำเข้ายา PrEP จากร้านขายยาออนไลน์ได้ คุณยังคงจำเป็นต้องใช้ใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสั่งซื้อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศเพื่อการใช้งานส่วนตัว

หากคุณไม่มีเงินพอซื้อยา PrEP ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับยา PrEP ฟรี ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยา PrEP ฟรีและส่วนลดที่มีให้ในวิธีซื้อยา PrEP แม้คุณจะไม่มีเงินพอจ่ายก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับยา PrEP ใกล้บ้านคุณ คลิกที่ชื่อรัฐหรือดินแดนของคุณ ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA

ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ยา PrEP?

ยา PrEP ให้การป้องกันเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้อย่างถูกวิธี ควรพิจารณาคำแนะนำเหล่านี้ก่อนเริ่มกินยา PrEP

 • การใช้ยา PrEP เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์ทุก ๆ สามเดือนเพื่อตรวจสุขภาพทางเพศ
 • เพื่อให้ยาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องใช้ยา PrEP ตามรูปแบบการกินยาที่คุณเลือก (แบบใช้ทุกวัน  แบบใช้เป็นครั้งคราว หรือตามความต้องการ) การกินยาไม่ครบโดส อาจหมายความว่าคุณไม่ได้รับการปกป้องจากเชื้อ HIV
 • ยา PrEP ป้องกันเชื้อ HIV แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น เพื่อเป็นการช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น ให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับยา PrEP
 • ยา PrEP เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย เช่นเดียวกับยาประเภทอื่น ๆ คุณอาจพบผลข้างเคียงเล็กน้อยเมื่อคุณเริ่มใช้ยา PrEP ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ค่อยร้ายแรงและมักจะหยุดไปในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ พูดคุยกับแพทย์ของคุณ หากคุณมีข้อกังวล
 • หมั่นตรวจสอบกับแพทย์ของคุณก่อนการเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ยา PrEP

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับยา PrEP โปรดดูที่มีคำถามเกี่ยวกับยา PrEP?นี่คือที่ที่คุณจะค้นหาความช่วยเหลือได้

คุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปหรือไม่?

ในส่วนนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะจะรับชมในสถานที่ทำงาน (NSFW) ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อเป็นการดำเนินการต่อ โปรดยืนยันว่าคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป